Zeznania roczne osób fizycznych i przedsiębiorców

Zajmujemy się sporządzaniem zeznań rocznych osób fizycznych i przedsiębiorców. Zawiłość i czasochłonność deklaracji podatkowych sprawia, że wiele osób decyduje się powierzyć ten obowiązek specjalistom. Jako doradcy podatkowi pomożemy również w ustaleniu, co należy wykazać w rozliczeniu. Zadania te wykonujemy także w ramach obsługi on-line przedsiębiorstw, które z nami współpracują. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi oferowanymi przez nas usługami jak doradztwo podatkowe i biznesowe czy obsługą kadr i płac

Usługi w ramach rozliczeń rocznych

Usługi kierujemy do osób fizycznych i firm, które decydują się na jednorazową lub stałą współpracę. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach prawa podatkowego, Gwarantujemy poprawne i terminowe złożenie deklaracji.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • sporządzanie zeznań podatkowych osób fizycznych na podstawie dokumentów okazanych przez podatnika,
  • sporządzanie zeznań podatkowych przedsiębiorców na podstawie okazanych przez podatnika ksiąg, ich zestawień i dowodów zapłaconych kwot stanowiących podstawę ich odliczenia,
  • ocenę pod względem opłacalności wspólnych rozliczeń,
  • wypełnianie rocznych rozliczeń osób korzystających z formy opodatkowania ryczałtem.

Rozliczamy deklaracje:

  • PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B – zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego,
  • PIT-36, PIT-36L – zeznanie o osiągniętych dochodach i odliczeniach podatku,
  • PIT-37 – zeznanie podatkowe dla osób, które nie uzyskały dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • PIT-38 – zeznanie podatkowe z tytułu dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • PIT-39 – zeznanie o osiągniętym dochodzie lub poniesionej stracie ze sprzedaży nieruchomości,
  • załączniki do rozliczeń i deklaracji.