Obsługa kadr, płac i ZUSu w Krakowie

Przejmujemy na siebie działania w obszarze kadr i płac przedsiębiorstwa. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami oraz reprezentowaniem klientów przed US i ZUS. Nasze usługi wyróżnia staranność i dokładność, znajomość przepisów prawa i aktualizowanie tej wiedzy na bieżąco, a także dotrzymywanie wyznaczonych terminów. Wszystkie działania realizujemy mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Państwa firmy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi oferowanymi przez nas usługami jak doradztwo podatkowe i biznesowe czy pomoc przy sporządzaniu zeznań rocznych.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie działań w zakresie administracji procesów kadrowych, a także prawidłowe naliczanie wypłat pracowników, składek społecznych i podatków. Celem naszych usług jest zdjęcie z Państwa tego obowiązku oraz kosztów, jakie generowałoby utworzenie osobnego działu kadr i płac, a także zatrudnienie i przeszkolenie pracowników. Pomoc naszego biura daje Państwu gwarancję prawidłowo sporządzonych dokumentów oraz terminowe przekazywanie ich do właściwych urzędów.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmujemy się:

  • sporządzaniem dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • sporządzaniem umów o pracę,
  • sporządzaniem umów zlecenia i o dzieło,
  • rejestrowaniem urlopów wypoczynkowych, chorobowych, urlopów macierzyńskich, i innych,
  • sporządzaniem list płac, sporządzaniem oraz przesyłaniem dokumentacji rejestrowej i rozliczeniowej do ZUS,
  • sporządzaniem i wydawaniem pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • zastępstwem podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS,
  • świadczeniem wszelkich innych usług uzgodnionych z klientem,
  • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Oprócz sporządzania umów o pracę a także umów zlecenia i o dzieło, zapewniamy doradztwo w zakresie prawa pracy. Nasza pomoc obejmuje opiniowanie umów, a także doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych. Zajmiemy się także negocjacjami i mediacjami z pracownikami i związkami zawodowymi. Zapraszamy do skontaktowania się z nami zarówno w przypadku zaistnienia konfliktu z obszaru prawa pracy, jak i gdy mają Państwo wątpliwości dotyczące zagadnień tego tematu.