Obsługa księgowa Kraków

Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie księgowości firmy. Obszar ten wymaga poświęcenia czasu nie tylko na bieżące i terminowe dopełnianie formalności, ale również na aktualizowanie wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych. Decydując się na obsługę księgową, zyskują Państwo gwarancję prawidłowo sporządzonej dokumentacji zawsze na czas. Księgowość świadczona przez zewnętrznego usługodawcę zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność zmagania się z formalnościami dotyczącymi zatrudnienia i wdrożenia w obowiązki nowego pracownika, który miałby zajmować się tym obszarem w firmie. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi oferowanymi przez nas usługami jak doradztwo podatkowe i biznesowe czy pomoc przy sporządzaniu zeznań rocznych.

Prowadzenie ksiąg i ewidencja

Księgowość obejmuje usługi z zakresu prowadzenia ksiąg handlowych, Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, a także ewidencję Ryczałtu Ewidencjonowanego i prowadzenie Ewidencji VAT. Nasi klienci mogą liczyć na weryfikację poprawności dokumentów, a także sporządzanie deklaracji i pism. Zakres obowiązków uzgadniamy indywidualnie z klientem. Zapewniamy pełną dyspozycyjność i kontakt na wysokim poziomie.

Księgi handlowe

W ramach obsługi księgowej realizujemy wszelkie działania dla firm prowadzących księgi handlowe. Należą do nich:

 • zakładanie ksiąg, w tym tworzenie zakładowego planu kont,
 • weryfikacja dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności oraz kwalifikacja do kosztów podatkowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego w rejestrach VAT, na kontach i w dziennikach, w ewidencjach wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych, wysyłka plików JPK
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS,
 • obsługa PFRON pod warunkiem powierzenia rozliczania płac,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej i udziałowców,
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją księgową, w której księguje się operacje gospodarcze firmy. Zakres naszych obowiązków w ramach prowadzenia księgi obejmuje:

 • weryfikację dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności oraz kwalifikację do kosztów podatkowych,
 • ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych, wysyłka plików JPK
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON pod warunkiem powierzenia rozliczania płac,
 • rozliczanie delegacji.

Ryczałt Ewidencjonowany

Zajmujemy się ewidencją Ryczałtu Ewidencjonowanego, w ramach której podejmujemy się czynności, takich jak:

 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych,
 • ewidencję zdarzeń podatkowych,
 • ustalanie stawek ryczałtu i jego obliczanie,
 • sporządzanie zeznań rocznych.

Ewidencja VAT

Zakres naszych usług mieści prowadzenie ewidencji VAT. Oferujemy:

• prowadzenie rejestrów VAT umożliwiających prawidłowe rozliczenie podatku VAT,

• rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, eksportu i importu,

• sporządzanie deklaracji VAT-UE, i innych, wysyłka plików JPK