Doradca podatkowy z Krakowa

Dorota Zembaczyńska
Dorota Zembaczyńska

Usługi w ramach działalności biura rachunkowego „FIDUS” świadczy doradca podatkowy Dorota Zembaczyńska – certyfikowany specjalista z dużym doświadczeniem. Wszechstronne wykształcenie pozwala oferować szereg usług doradczych, księgowych itp.

Wykształcenie

 • uzyskany tytuł magistra Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK)
 • absolwentka studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse (AE w Krakowie)
 • absolwentka studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • absolwentka Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Doświadczenie

 • założycielka Kancelarii Podatkowo-Księgowej „FIDUS” w 1995 r. oraz Biura Usług Księgowych FIDUS sp. z o.o.
 • doradca podatkowy:
  • wpis Ministra Finansów na listę doradców podatkowych nr 05976,
  • Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 4286/97.
 • poświadczenie wykonywania zawodu doradcy podatkowego: lista doradców podatkowych
fidus podatki


Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Jako członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych nieustannie podnosi kwalifikacje zarówno swoje, jak i zatrudnianego personelu poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne popełnione błędy w trakcie wykonywania usług

DYSKRECJA

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawy o doradztwie podatkowym zapewniamy zachowanie całkowitej tajemnicy co do powierzonych nam informacji, faktów i dokumentów – zarówno w trakcie świadczenia usług, jak i po ich zakończeniu.

Nasz zespół

Dorota Zembaczyńska

Doradca podatkowy, Nr wpisu 05967

Renata Kurek

Kierownik działu księgowości

Asystent doradcy podatkowego

Specjalista ds. podatku dochodowego od osób prawnych

Wiktoria Radwan

Asystentka doradcy podatkowego

Specjalista ds. podatku dochodowego od osób fizycznych

Izabela Kozik

Specjalista ds. podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych

Księgowa

Klaudia Sokal

Księgowa

Małgorzata Ciałowicz

Specjalista ds. kadr i płac

Michał Swat

Specalista ds. marketingu i sprzedaży

Jerzy Chronowski

Kierownik działu administracyjnego

Asystent Księgowości

Najczęstsze pytania

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności przyczyniło się do zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi księgowe i doradcze, wspierając przedsiębiorców w rozwoju ich działalności. Mamy wiele gotowych, sprawdzonych schematów postępowania – nawet w wyjątkowych sytuacjach. Potrafimy ponadto znaleźć nietypowe rozwiązania – i tym różnimy się od innych.

Jesteśmy wsparciem dla naszych klientów w codziennej działalności i przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Kompleksowość świadczonych usług zapewnia klientom komfort i pozwala na wyłączne zaangażowanie się w działalność firm

W biurze mamy do czynienia z wieloma podmiotami gospodarczymi o różnym charakterze działalności. Pozwala nam to posiąść większą wiedzę przydatną do obsługi firm, a przy tym jesteśmy bardziej otwarci na rozmaite problemy. Ponadto:

 • to my bierzemy odpowiedzialność za ewentualną szkodę wywołaną naszą działalnością,
 • to my zatrudniamy księgowych, płacimy im wynagrodzenie i to my odprowadzamy od ich płac składki ZUS,
 • tbiuro nie weźmie zwolnienia lekarskiego, zawsze można na nas liczyć,
 • prawdopodobieństwo kontroli zmniejsza się radykalnie, jeśli powierzysz swoje sprawy doradcy podatkowemu.

Obsługujemy szereg podmiotów i mamy duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowych, komandytowych spółek z o.o.,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek cywilnych,
 • osób fizycznych prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • osób fizycznych opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osób fizycznych rozliczających się z najmu.

Do dyspozycji naszych klientów są:

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki Oferta