Kontakt z Biurem Usług Księgowych FIDUS sp. z o.o. w Krakowie oraz Doradcą Podatkowym

Banner CIK

Kancelaria Podatkowo-Księgowa

ul. Królewska 7/6 - wejście od ul. Józefitów 11, piętro II

30-045 Kraków

NIP: 679-102-69-66


Dorota Zembaczyńska

Bezpośredni kontakt do doradcy podatkowego

Telefon: +48 604 207 303

Email: doradca@fidus-podatki.pl

Biuro Usług Księgowych FIDUS sp. z o.o.

ul. Królewska 7/6 - wejście od ul. Józefitów 11, piętro II

30-045 Kraków

NIP: 677-247-04-18


Dział księgowości

Telefon: +48 603 985 281

Email: biuro@fidus-podatki.pl

Dział kadr i płac

Telefon: +48 789 316 685

Email: kadryplace@fidus-podatki.pl


Formularz Kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Doradca Podatkowy Dorota Zembaczyńska Kancelaria Podatkowo-Księgowa "FIDUS" z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 7/6 oraz Biuro Usług Księgowych FIDUS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 7/6.

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych,
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
  • ewentualnym źródle pozyskania danych,
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.