Krajowy System e-Faktur (KSeF) od kiedy?

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe od:

  • 1 lipca 2024 roku – dla czynnie zarejestrowanych podatników podatku VAT,
  • 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy).

Biorąc pod uwagę fakt, iż do terminu, w którym każdy zarejestrowany podatnik podatku VAT będzie zobowiązany do korzystania z KSeF pozostało już tylko 11 miesięcy, proponujemy wcześniejsze testowanie połączenia oraz sprawdzenie skuteczności funkcjonowania oprogramowania, w którym państwo wystawiacie faktury. Dobrowolne przystępowanie do platformy KSeF możliwe jest od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku.

Biuro Usług Księgowych FIDUS poinformuje swoich klientów o odpłatnych szkoleniach pomocnych w zapoznaniu się z procedurą przystąpienia i sposobem funkcjonowania platformy.

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-krajowy-system-e-faktur

Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych. Poza wystawianiem, przesyłaniem i otrzymywaniem faktur ustrukturyzowanych KSeF posiada również funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury. Dodatkowo system służy do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłki komunikatów dotyczących wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

Czy są jakieś korzyści z wykorzystywania KSeF?

Jak już zostało wcześniej wspomniane obecnie przystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur jest jeszcze dobrowolne, w związku z czym przedsiębiorcy mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą z platformy korzystać, czy też nie. W związku z powyższym każdy kto przystąpi do tego systemu dobrowolnie może korzystać z bonusów zachęcających do przystąpienia do Krajowego Systemu e-Faktur, takich jak:

  • zwolnienia z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – tę odpowiedzialność przejmuje KSeF;
  • zwolnienie z obowiązku przekazywania plików JPK_FA na żądanie urzędu;
  • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku z 60 do 40 dni;
  • bezpieczeństwo interpretacyjne – jednolity format faktury elektronicznej taki sam dla wszystkich, a nabywca nie będzie mógł twierdzić, że faktury nie otrzymał, ponieważ będzie ona przesyłana natychmiast w czasie rzeczywistym, co usprawni m.in. wymianę korekt;
  • większa automatyzacja procesów fakturowania i księgowania oznaczająca skrócenie czasu na formalności przy rozliczeniach oraz zmniejszenie podatności na błędy przy wystawianiu faktur;
  • możliwość pobierania faktur kosztowych z systemu KSeF bez konieczności posiadania faktury w formie papierowej.