Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe zajmuje się obsługą wszystkich spraw związanych z prowadzeniem księgowości i rozliczaniem podatków. Bardzo często oferta tego rodzaju podmiotów jest jednak dużo szersza i obejmuje również wiele usług dodatkowych. Sprawdź, co może zaproponować przedsiębiorcy profesjonalne biuro rachunkowe i z jakich jego propozycji możesz skorzystać, by ułatwić sobie codzienne prowadzenie biznesu.

Księgowość

Podstawowa oferta biur rachunkowych to przede wszystkim prowadzenie księgowości. W zależności od obszaru wykonywanej przez podmiot gospodarczy działalności, formy prawnej, w której działa, a także skali uzyskiwanych przychodów, księgowość może być prowadzona w formie ewidencji przychodów dla podatników rozliczających się na podstawie przepisów o ryczałcie ewidencjonowanym, w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla firm, których obrót nie przekracza wartości 2 milionów euro wyrażonej w złotych albo w formie pełnych ksiąg handlowych. Ten ostatni rodzaj księgowości jest zwany księgowością pełną.

Podatki

Poza księgowaniem zdarzeń gospodarczych w odpowiedni, wymagany przepisami sposób biuro rachunkowe rozlicza podatki. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju daniny płacone w związku z prowadzonym biznesem, a zatem podatek korporacyjny, podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy naliczany od wynagrodzeń pracowników oraz podatek VAT. Biuro księgowe zajmuje się także wszystkimi innymi podatkami, jeśli konieczność ich płacenia wynika z charakteru działalności firmy. Mogą to być np. podatki związane z produkcją lub sprzedażą wyrobów objętych akcyzą.

ZUS

Biura księgowe mogą również zajmować się prowadzeniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo często sporządzają i wysyłają deklaracje rozliczeniowe, zajmują się także np. rozliczaniem zwolnień lub wszystkimi innymi kwestiami związanymi z obowiązkami firmy wobec ZUS-u.

Kadry i płace

Pracownicy biur księgowych w wielu przypadkach zajmują się także sprawami kadrowo-płacowymi. Sporządzają i rozliczają listy płac, prowadzą całą dokumentację pracowniczą.

GUS

Bardzo często biura rachunkowe zajmują się także obsługą różnych formularzy wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny. Sporządzają na jego polecenie wszelkiego rodzaju zestawienia i składają odpowiednie raporty.