Jak poprawnie wysłać zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawy urzędowe często przysparzają trudności, a w czasie pandemii może to być jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na ewentualne zmiany terminów. Na szczęście cały proces jest łatwiejszy niż może się wydawać. Wystarczy tylko przeczytać kilka wskazówek na ten temat. A zatem, jak wysłać zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2020? Kliknij, aby się dowiedzieć.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe dotyczy wszelkich spraw związanych z finansami firmy w danym roku. Muszą je przygotowywać przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe. Sprawozdanie zawiera między innymi informacje dotyczące przychodów, zysków i strat danej firmy. Konieczne jest też dołączenie innych wymaganych dokumentów.

Sprawozdanie finansowe – terminy

Z reguły na przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego firmy mają czas do 31 marca. Następnie musi zostać ono zatwierdzone przez wyznaczone do tego organy w firmie – termin końcowy to 30 czerwca (czyli 6 miesięcy od dnia bilansowego, o ile dniem tym jest 31 grudnia). Jednak w związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy mają więcej czasu na zajmowanie się sprawozdaniami finansowymi. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności są to 2 lub 3 miesiące więcej. Najczęściej zatem wspomniane terminy przypadają na 30 czerwca i 30 września. Sprawozdanie przygotowuje się w formie elektronicznej.

Zatwierdzone sprawozdanie – co dalej?

Kiedy sprawozdanie finansowe zostało już przygotowane i zatwierdzone przez wybrane organy, trzeba je podpisać (za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu elektronicznego lub osobistego) i wysłać w odpowiednie miejsce. W zależności od tego, kto składa sprawozdanie, jest to KRS lub KAS. W pierwszym przypadku termin zwykle wynosi 15 dni od zatwierdzenia dokumentu, w dobie pandemii przesuwa się on o dodatkowe 2-3 miesiące. Poza tym, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru KRS, mają na to 10 dni (w 2021 wydłużone o 2-3 miesiące), a podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wysyłają sprawozdanie w tym samym terminie, w którym składają zeznanie podatkowe (ten termin również się opóźnia).

Sporządzanie sprawozdania finansowego – kto może pomóc?

Kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym mogą być czasem skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Biuro FIDUS prowadzone jest przez doradcę podatkowego. Takie rozwiązanie zapewnia większą poufność związaną z tajemnicą zawodu, a posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej daje większą gwarancję wysokiej jakości wykonywanych usług oraz umożliwia ubieganie się o odszkodowanie w razie potrzeby.