Oferta

 


Nowość! Obsługa on-line!

Prowadzisz średnią lub dużą firmę?
Zatrudniasz personel, ale nie jesteś pewien poprawności rozliczeń podatkowych? 

Zamkniemy zdalnie Twoje rozliczenia podatkowe i znajdziemy rozwiązania optymalizujące zyski!

Nowość! Obsługa on-line. 


 

 Obsługujemy szereg podmiotów i posiadamy duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółek komandytowych, komandytowych spółek z o.o.
  • spółek komandytowo-akcyjnych
  • spólek cywilnych
  • osób fizycznych prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • osób fizycznych opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym 
  • osób fizycznych rozliczających się  z najmu
 

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego, sporządzamy opinie i odwołania.
Prowadzimy kadry, obliczamy płace oraz sporządzamy dokumentację do ZUS.

 

Biuro rachunkowe i doradca podatkowy w jednym

Kompleksowość oznacza wszelkie doradztwo dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej zarejestrowania, wyboru formy opodatkowania oraz założenia urządzeń księgowych, sposobu zatrudnienia pracowników i ich rejestracji oraz sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej – w tym również pracowników eksportowych, pełną obsługę podatkowo-księgową , rozliczenia z ZUS, PFRON, reprezentację przed urzędem skarbowym i ZUS oraz związana z obsługą korespondencja, sporządzanie wszelkich deklaracji, zeznań rocznych PIT 11, zaświadczeń dla pracownika zatrudnionego na eksporcie oraz wszelkie inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem. Pomagamy też przygotować i wyszkolić personel mający kontakt z naszym biurem, bądź zajmujący się finansowo-księgowymi działaniami w firmie.

Umożliwiamy wzajemną wymianę informacji i transmisji danych w sposób elektroniczny.

Współpracujemy na stałe z Kancelarią Biegłych Rewidentów.

Księga Handlowa

W ramach obsługi księgowej weryfikacja dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności kwalifikacja do kosztów podatkowych, ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego na kontach i w dziennikach, w ewidencjach wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenia delegacji, sporządzanie zestawień obrotów i sald, bilansu, sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych, deklaracji do GUS, PFRON, współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego i wszelkie inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

W ramach obsługi księgowej weryfikacja dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności kwalifikacja do kosztów podatkowych, ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego, wszelkich wymaganych ewidencji, rozliczanie delegacji, sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych, deklaracji do GUS, PFRON, oraz wszelkie inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem.

Ewidencja Ryczałtu Ewidencjonowanego

Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych, ewidencja zdarzeń podatkowych, ustalanie stawek ryczałtu i jego obliczanie, sporządzanie zeznań rocznych oraz wszelkie inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem.

Prowadzenie Ewidencji VAT

Prowadzenie rejestrów VAT umożliwiających prawidłowe rozliczenie podatku VAT , rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, eksportu i importu, sporządzanie deklaracji VAT 7, VAT 7K, VAT UE, oraz wszelkie inne usługi uzgodnione z klientem.
 

 

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Doradztwo w zakresie prawa pracy, sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, prowadzenie wszelkiej dokumentacji kadrowej, sporządzanie list płac, w tym również pracowników eksportowych, sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji rejestrowej i rozliczeniowej do ZUS, sporządzanie pasków wypłat, zaświadczeń o zarobkach, RMUA, PIT-11 oraz zaświadczeń o zarobkach pracowników eksportowych oraz wszelkich innych usług uzgodnionych z klientem. Możliwa jest transmisja danych dotyczących wysokości wynagrodzeń celem zaimportowania do systemu bankowego

Doradztwo podatkowe

Sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, sporządzanie pisemnych opinii podatkowych, wyprowadzanie zaległości podatkowych i doraźna pomoc reprezentowania przed urzędami skarbowymi, pomoc w wyborze opodatkowania, aktualizacje NIP, konsultacje i pomoc w bieżących sprawach i wszelkie inne czynności uzgodnione lub wynikłe w trakcie współpracy z klientem.